جدول مواد درسی کلاس ششم ابتدایی

 جدول مواد درسی کلاس ششم ابتدایی                 

     مواددرسی         

ساعت درهفته

قرآن   

۳

تعلیمات دینی و اخلاق

۲

زبان و ادبیات فارسی

۵

 مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

۳

ریاضیات

۴

 علوم تجربی

۲

هنر

۲

سلامت و تربیت بدنی 

۲

 تفکر و پژوهش

۱

 کار و فناوری     

۱

 

/ 0 نظر / 9 بازدید