اهم انتظارات معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه از مدیران درسال تحصیلی 91-90

اهم انتظارات معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه از مدیران درسال تحصیلی 91-90

1 - نظارت بر عملکردهمکاران و بهبود کیفیت آموزش علوم پایه

 • برنامه ریزی جهت ارتقاء آموزش کتاب های فارسی جدیدالتألیف پایه اول تا چهارم، قرآن پایه سوم و چهارم، علوم و ریاضی پایه چهارم و پنجم
 • نظارت بر استفاده از رسانه های آموزشی
 • نظارت بر استفاده از کتابخانه مدرسه
 • نحوه ارتباط انسانی و پدرانه با دانش آموزان و جلوگیری جدی از تنبیه بدنی آنان
 • توجه به دانش آموزان با نیاز ویژه
 • تنوع بخشیدن به روشهای نوین تدریس
 • مشارکت و ارتباط با والدین جهت بهبود فرایند یاددهی و یادگیری
 • استفاده بهینه از دفاتر شاخص

2 - نظارت بر حسن اجرای ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان:

 • توجه به کیفیت آزمون ها در رعایت حیطه های مختلف شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی
 • رعایت بودجه بندی مناسب در طراحی سؤالات
 • دقت درکیفیت برگزاری آزمون های مستمر
 • توجه به دادن فرصت پاسخ گویی به دانش آموزان در ارزشیابی های مستمر
 • ارائه فعالیت عملی و پژوهشی به عنوان ارزشیابی مستمر
 • داشتن پوشه فعالیتهای مستمر جهت نمرات مستمر سالانه (کمی)
 • داشتن پوشه کار جهت نگهداری فعالیت های مستمر ماهانه و سالانه (کیفی-توصیفی)
 • توجه به ارزشیابی توصیفی 
 • برنامه ریزی مطلوب برای اجرای طرح قرآن پایه سوم و چهارم

3 - برگزاری مطلوب فعالیتهای فوق برنامه آموزشی و پرورشی

 • ارتقاء کیفیت و تنوع و استفاده از اکثریت دانش آموزان در مراسم آغازین
 • برنامه ریزی برای افزایش گردش های علمی
 • برنامه ریزی جهت کیفیت بخشی به مدیریت زنگ تفریح
 • برنامه ریزی جهت برگزاری مطلوب و دلنشین نماز جماعت در مدرسه و تزیین نمازخانه بطوری که فضای معنوی و زیبایی ایجاد شود

4 - تدوین برنامه سالانه و هفتگی مدرسه با مشارکت کارکنان مدرسه، اولیاء
و دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی

 • برنامه ریزی جهت توسعه ی کتابخانه دبستان
 • برنامه ریزی جهت توسعه استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی
 • داشتن طرح بازدید از کلاس ها و کنترل کیفیت فرایند تدریس در کلاس
 • برنامه ریزی برای تشویق همکاران تلاشگر
 • برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت شورای آموزگاران
 • برنامه ریزی جهت کاهش تعداد مردودین و شناسایی علل آن در سال گذشته
 • برنامه ریزی برای استقبال آموزگاران به مطالعه بیشتر

5 - پیگیری پیشرفت امور تحصیلی، تربیتی و انضباطی دانش آموزان در
طول سال تحصیلی

 • برنامه ریزی درسی برای دانش آموزانی که نیاز به یادگیری بیشتری دارند
 • برنامه ریزی و شناسایی دانش آموزان با رفتارهای ناهنجار
 • برنامه ریزی و شناسایی دانش آموزان با دارای اختلالات یادگ ومعرفی به مرکز اختلالات یادگیری

6- برنامه سالانه مالی دبستان

 • جلوگیری از انباشت سرمایه در حساب بانکی و هزینه نمودن آن در جهت امور مختلف دبستان
 • اولویت دادن به آموزش در هزینه ها
 • مشارکت اولیاء در تأمین مخارج آموزشگاه

7- ارتقاء سطح بهداشت، سلامت و ایمنی محیط مدرسه

 • اهمیت به آراستگی و نظافت محیط ودفتردبستان، پوشش همکاران و دانش آموزان
 • نظارت در نظافت سرویس های بهداشتی
 • توسعه و بهسازی فضای سبز دبستان
 • آراسته، شایسته، مرتب و منضبط بودن تجهیزات دفتر
 • آموزش دانش آموزان در رعایت نظافت محیط دبستان، بدن و لباسهای شخصی خود
 • برطرف نمودن موانع خطرزای آموزشگاه
 • آموزش دانش آموزان در خصوص بیماری هاجهت پیشگیری از آن

8 – ارتقاء سطح علمی و درصد قبولی دانش آموزان وجلوگیری از ترک
تحصیلی

 • بررسی و تجزیه و تحلیل امتحانات هر نوبت و شناسایی نقاط ضعف و تلاش در جهت رفع آنها با
  همکاری و هماهنگی معلمین به نحوی که آثار پیشرفت کاملاً مشهود باشد.
 • برنامه ریزی جهت کاهش تعداد مردودین و شناسایی علل آن در سال گذشته
 • رعایت بودجه بندی مناسب در طراحی سئوالات
 • دقت درکیفیت برگزاری آزمون های مستمر
 • برنامه ریزی جهت جلوگیری از ترک تحصیلی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل

9 - تشکیل به موقع شوراهای مختلف        

 • تشکیل (شورای مدرسه – معلمان – انجمن اولیا و مربیان – دانش آموزی) و برنامه ریزی جهت علمی
  برگزار کردن شورای معلمان و ارسال گزارشات به اداره
 • تشویق والدین و دانش آموزان در همراهی مدیر برای تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش

10 - پایبندی به ارزش های دینی، انضباط اداری در محیط کار

 • در فرآیند مدیریت مفهومی به نام خود تربیتی یا خود سازی وجود دارد. برای دستیبابی به این مفهوم مهارت هایی مثل مدیریت بر خود و مدیریت تعارض لازم است تا از این طریق شخص بتواند بر خود و دیگران مدیریت کند. بنابراین حضور به موقع و شاداب در آموزشگاه بر نحوه عملکرد همکاران تاثیر مستقیم خواهد داشت.

سال تحصیلی 1391-1390

معاونت آموزش ابتدایی ناحیه
یک ارومیه

/ 0 نظر / 12 بازدید