اعضاء دبیرخانه

اعضاء دبیرخانه روشهای تدریس  و طراحی آموزشی مقطع ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اسنان آذربایجان غربی مستقر در ناحیه یک ارومیه

سید فرهید رضایی      ((کارشناس تکنولوژی ))

1.افسانه حبیبی آذر  

2.مهین سلمانی

3.گلستان شیخلو

4.شیوا جمالی

5.فیما جعفرژورطاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید