برگزاری مرحله ی استانی جشنواره ی جابر بن حیان

اجرای مرحله ی استانی جشنواره ی جابر بن حیان طبق زمانبندی های ارسالی طی بخشنامه ها به مدارس در مورخه های 28 و  29 فروردین برگزار می گردد.

/ 0 نظر / 25 بازدید