تقویم اجرایی سالانه آموزش ابتدایی (سال تحصیلی 91-90)

تقویم
اجرایی سالانه آموزش ابتدایی (سال تحصیلی 91-90)


 1. اجرای طرح کرامت

 2. اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف

 3. اجرای پیش دبستانی یک ماهه قبل
  از شروع سال تحصیلی

 4. ارتقاء کیفیت آموزش

 5. ساماندهی فضاهای آموزشی (نیمه
  دوم سال)

 6. عقد تفاهم نامه ساماندهی نیروها
  (نیمه دوم سال)

 7. ساماندهی نیروها (نیمه دوم سال)

 8. تشکیل جلسات مدیران

 9. تشکیل کارگاه های ارزشیابی
  توصیفی
 10. گروه
  بندی مدیران
 11. تشکیل
  جلسات سرگروه های مدیران
 12. طرح
  ارتقاء قرآن سوم
 13. طرح
  یک روز برای فردا
 14. جشن
  شکوفه ها
 15. جشن
  عاطفه ها
 16. جشن
  روز جهانی کودک
 17. جشن
  آغازین قرآن
 18. جشن
  تکلیف
 19. جشن
  الفبا
 20. جشن
  پایان دوره آمادگی
 21. جشنواره
  الگوهای برتر تدریس
 22. تغذیه
  سالم
 23. کارگاه
  های مدیران
 24. ساماندهی
  فضاهای آموزشی برای اجرای طرح 6-3-3 برای سال آتی
 25. ثبت
  نام اینترنتی دانش آموزان
 26. پروژه
  مهر
 27. جشن
  قرآن سوم
/ 0 نظر / 68 بازدید