رکورد جدید در آبونمان نشریات رشد (91-90)

بیش از 66درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی ناحیه یک برای دریافت نشریات رشد  (8ماهه) عضو شدند.

از حدود 36000 دانش آموز مقطع ابتدایی این ناحیه نزدیک به 24000 دانش آموز برای دوره های هشت ماهه نشریات  آبونه شدند.

/ 0 نظر / 11 بازدید