معرفی کادر اداری آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه

  1. خانم فائزه وجدانی         معاوننت محترم آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه
  2. بهروز خضرلو                  کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
  3. عسگر ابراهیم نژاد         کارشناس آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
  4. سجاد نعنایی                 کارشناس آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
  5. سیدفرهید رضائی          کارشناس آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
/ 0 نظر / 15 بازدید