برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

بسمه تعالی

 

صفحه ۱

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

توسعه و بهره گیری از فن آوری های نوپدید ارتباطی واطلاعاتی و ابتکارات و خلاقیت

1

ارتقاء و بروز رسانی وبلاگ گروه های آموزشی و مدارس

مدیران /کارشناسان

وبلاگ نویسی

مگابایت

ناحیه یک

1/7/91-30/3/92

2

برگزاری مسابقه طرح درس نویسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات

کلیه آموزگاران

مسابقه

یک دوره

ناحیه یک

1/10/91-1/12/92

3

برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی با موضوعات علمی و تخصصی

مدیران /معلمان

مسابقه

یک دوره

ناحیه یک

1/9/91-20/12/92

4

ساماندهی وسایل و تجهیزات آموزشی

کلیه مدارس

----

----

ناحیه یک

1/8/91-30/11/92

5

برگزاری کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی با همکاری فن آوری اطلاعات

مدیران/کارشناسان

کارگاه آموزشی

یک دوره

ناحیه یک

1/8/91-20/12/92

6

شناسایی مدارس مستعد جهت توسعه کلاسهای هوشمند

مدارس ابتدایی سطح شهر /روستا

بازدید

--

ناحیه یک

1/8/91-20/2/92

 

/ 0 نظر / 9 بازدید