بسمه تعالی

عنوان طرح : راهبران آموزشی دوره ی ابتدایی

بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح:

با توجه به تحولات دوره ی ابتدایی وشش پایه شدن آن و استفاده از نیروهای راهنمایی و متوسطه در این مقطع هم چنین جدید بودن محتواهای آموزشی این پایه و لزوم پیگیری و نظارت و راهنمایی آموزشی موارد مربوط به کتب جدیدالتألیف پایه های اول، دوم و سوم ضرورت نظارت و راهنمایی آموزشی جهت بهتر اجرا شدن برنامه های مذکور با اجرای طرح راهبران آموزشی دوره ی ابتدایی مورد نیاز می باشد.

اهداف طرح:

-         فراهم نمودن فرصت های لازم درتبادل تجارب و تعامل افکار و اندیشه های معلمان دوره ی ابتدایی

-         راهبری آموزشی (نظارت و راهنمایی مستقیم بر عملکرد همکاران دوره ی ابتدایی با هدف شناسائی وترویج نقاط قوت وبررسی آسیب های احتمالی مؤثر برفرآیند یاددهی –  یادگیری همراه با ارائه ی گزارش)

-         آگاهی اداره کل از فرآیند آموزشی در کلاس به صورت روزانه

-         نقدوبررسی گزارش حاصل از بازدیدهای بعمل آمده طبق سامانه ی طراحی شده  در راستای بهبود کیفیت یاددهی - یادگیری

-         ارتقاء صلاحیت های حرفه ای معلمان  از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در راستای رفع مشکلات مشهود دربازدیدها

-         بررسی و تحلیل طرح ها و برنامه های آموزشی  دوره ی ابتدایی

-         ترویج و توسعه فرهنگ استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات

ارتباط طرح با شاخص های مورد نظر در تفاهم نامه:

-         نظارت علمی بر اجرای برنامه های درسی

-         ارتقاء کیفیت آموزشی در کلاس های چند پایه

-         ارتقاء توانمندی های علمی ، آموزشی و تربیتی معلمان

-         کاربرد فناوری های جدید در فرایند یاددهی ، یادگیری

-         نظارت بر طرح های دوره ابتدایی از جمله کرامت ، پرورش خلاقیت ، جابربن حیان ، جشنواره تدریس ، ارتقاء قرآن و پیگیری وضعیت آموزشی دانش آموزان با نیاز ویژه

مخاطبین طرح :

معلمان – دانش آموزان – رؤسای ادارات نواحی و مناطق

گستره اجرای طرح:

تمامی مدارس و کلاس ها ی درس دوره ی ابتدایی

فرآیند اجرای طرح:

راهبران محترم آموزشی پس از بازدید از کلاس همکاران طبق ملاک های مندرج در فرم های مربوطه از طریق سامانه راهبران آموزشی استان اطلاعات را ثبت می نمایند و اداره کل گزارشی از عملکرد راهبران را به صورت ماهانه در اختیار مناطق و نواحی قرار داده تا نسبت به موارد قابل پیگیری اقدامات مقتضی انجام پذیرد.

دستاورد ها و پیامد های طرح:

شناسایی مشکلات آموزشی موجود به صورت واقعی

توانایی تحلیل و آسیب شناسی دقیق آموزشی بر اساس شاخص های آموزشی تعریف شده در سامانه

اقدام سریع مناطق و نواحی جهت برطرف نمودن مشکلات آموزشی خود

برنامه ریزی جهت معلمانی که از نظر توانمندی در سطح پایین تری قرار می گیرند.

           کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ابتدایی ناحیه یک ارومیه

/ 0 نظر / 54 بازدید