برگزاری کارگاه مدیران ابتدایی

کارگاه مدیران ابتدایی با موضوع برنامه سالانه و نظارت و راهنمایی باشرکت 100 نفر از مدیران مدارس دولتی، غیردولتی و مجتمع های آموزشی شهری و روستایی  ناحیه یک ارومیه و 40 نفر از مدیران مناطق سیلوانا و صومای با میزبانی کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ابتدایی ناحیه یک، روز دوشنبه 26/6/91 در سالن اجتماعات مدیریت ناحیه یک برگزار گردید.

در این کارگاه اعضا دبیرخانه روش های تدریس و طراحی آموزشی استان و سرگروه های آموزش ابتدایی نیز شرکت نمودند.

/ 0 نظر / 9 بازدید