اولین جلسه کمیته جشنواره جابربن حیان مرحله منطقه ای

اولین جلسه کمیته جشنواره جابربن حیان مرحله منطقه ایبا حضور مدیر، معاونین ، کارشناسان تکنولوژی و آموزش ابتدایی و اعضاء کمیته در سالن کنفرانس اداره تشکیت گردید.

در این جلسه با توجه به اهمیت اجرای جشنواره فوق بر اجرای هرچه بهتر آن تأکید گردید.

مرحله منطقه ای از تاریخ 14 بهمن با دریافت پروژه ها آغاز و در طی یک هفته با داوری و تشکیل نمایشگاه عمومی تا 19 بهمن ادامه خواهد یافت.

دراین جشنواره حدود سه هزار دانش آموز ابتدایی با ارائه بیش از هزار پروژه شرکت نموده اند که شامل چهل درصد از کل دانش آموزان ناحیه می گردد.

از این تعداد حدود ده درصد به مرحله منطقه ای راه یافته اندکه بعد از داوری تعدادی از طرح ها به مرحله استانی صعود خواهند کرد.

/ 0 نظر / 21 بازدید