چگونه غلط های املایی دانش آموزان را کاهش دهیم؟

اشتباه در حروف هم صدا

مورد اشتباه: صابون را سابون ،ظرف را زرف و... می نویسد.  علت:

 کودک نمی تواند چیزهایی که می بیند را به خاطر بسپارد. ضعف در حافظه دیداری

حافظه دیداری

این حافظه در یادگیری برای باز شناسی و به یاد آوردن حروف الفبای نوشته شده ،اعداد و خزانه لغات دیداری به همان اندازه مهم است که تکامل هجی کردن و مهارت های زبان نوشتاری. این حافظه برای انجام تکالیف جور کردن از راه دیدن،کپی کردن اشکال،محاسبه مسائل ریاضی و یادگیری،طرز استفاده از وسایل بازی ها نیز بسیار مهم است

(ساموئل کرک،جیمز چلفانت،1377)

/ 0 نظر / 37 بازدید