فراخوان مسابقه

کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ناحیه یک ارومیه در نظر دارد بین معلمان این ناحیه فراخوانی با عنوان:

((انتظارشما از گروه های آموزشی چیست؟)) برگزار نماید.

کلیه مدیران، معاونین و معلمان ابتدایی می توانند نظرات خود را تا تاریخ 31/7/91 به این
کارشناسی ارسال نمایند.

/ 0 نظر / 14 بازدید