جلسه ی مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه

   امروز(دوشنبه 9 مهر) جلسه ی مدیران مدارس ابتدایی با حضور خانم حسین پور (معاون آموزش ابتدایی اداره کل)، آقای اسدی (کارشناس  مسئول آموزش ابتدایی اداره کل)، آقای جنگی (مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک)، خانم وجدانی (معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک)، آقای خضرلو (کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک) و آقای رضایی (کارشناس آموزش ابتدایی ناحیه یک) با شرکت کلیه مدیران مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی درسالن نیلوفر رأس ساعت 10صبح تشکیل گردید.

/ 0 نظر / 14 بازدید