تکنولوژی آموزشی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ تکنولوژی آموزشی
آرشیو وبلاگ
      کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه ()
برنامه عملیاتی دبیرخانه روشهای تدریس و طراحی آموزشی نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱

ردیف

برنامه

ردیف

نوع طرح/برنامه/فعالیت

حوزه اجرا

واحد سنجش و ارزیابی

زمان اجرا

مجری یا مجریان

1

طراحی آموزشی

1

انجام فعالیت‌های آموزشی با بروز رسانی هفته‌ای وبلاگ گروه
  (شامل اطلاع رسانی و بخشنامه‌ها، نمونه سوالات مختلف، معرفی و دانلود نرم افزار
  های مربوط، معرفی وبلاگ های مدارس ابتدایی، معرفی کتب و نشریات علمی و ...)

جهانی

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

2

شرکت در همایش های علمی منطقه ای و استانی

ناحیه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

3

برگزاری همایش با معلمان و سرگروهها

ناحیه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

4

بررسی محتویات آموزشی دبیرخانه و اطلاع رسانی به همکاران

ناحیه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

5

بازدید از واحدهای آموزشی و نظارت بر استفاده بهینه از امکانات
  آموزشی و آزمایشگاه و نظر خواهی از دانش آموزان

ناحیه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

6

طراحی سؤال و برگزاری مسابقات (دبیرخانه)

استان و منطقه

معاونت آموزش ابتدایی

آذر 91

 بهمن 91 اردیبهشت 92

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

7

ارزیابی سوالات امتحانی پنجم وششم وپوشه کار سایر پایه ها

منطقه

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

8

تهیه و تولید و گردآوری CD های آموزشی،
  نشریات و بررسی در دبیرخانه منطقه

استان

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

9

ارسال CD
  های معرفی شده در سایت گروه و دبیرخانه به همکاران متقاضی

استان

معاونت آموزش ابتدایی

طول سال تحصیلی

کارشناسی و اعضاء دبیرخانه

  نظرات ()
اعضائ دبیرخانه روش های تدریس و طراحی آموزشی ناحیه یک ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱
ردیف نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی
1 افسانه رزاقی لیسانس ابتدایی
2 غلامرضا افشار لیسانس ابتدایی
3 افسانه حبیبی آذر فوق لیسانس علوم تربیتی
4 علی   علی زاده لیسانس ابتدایی
5 رقیه جانفدای حقیقت لیسانس ابتدایی
  نظرات ()
شرح وظایف کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳٩۱

شرح وظایف کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزش ابتدایی

 

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و طبق مقررات اداری و مالی وظایف زیر را تحت نظارت مسوول مربوط انجام می دهد:

-  همکاری با معاون مربوط وسایر کارشناسان

- اهتمام لازم جهت حسن اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در زمینه شغل مورد تصدی

- برنامه ریزی جهت گسترش کاربرد تکنولوژی در واحدهای آموزشی

- تلاش برای توسعه و تجهیز و راه اندازی سیستم های صوتی وتصویری وآزمایشگاهی و کارگاهی

- تهیه طرح های لازم جهت استفاده معلما ن از وسایل کمک اموزشی

- همکاری با آموزش نیروی انسانی جهت تشکیل دوره های آموزشی مورد نیاز

- بررسی مستمر وسایل و مواد کمک اموزشی موجود در واحدهای آموزشی

-هدایت و سازماندهی فعالیت های آزمایشگا ه و کارگاهها و برگزاری مسابقا ت  کارگاهی و آزمایشگاهی

- اقدام لازم جهت توزیع تجهیزات آموزشی

- تلاش لازم به منظور تهیه و تولید نرم افزارهای آموزشی مورد نیاز با همکاری کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در واحدهای آموزشی

-اقدام لازم جهت تشکیل گروههای آموزشی

-نظارت بر فعالیت های گروههای آموزشی و ایجاد هماهنگی های لازم

- تهیه طرح های لازم جهت بالا بردن کارایی گروههای آموزشی

- تهیه برنامه و دستور کار جلسات

-جمع آوری صورت جلسات و نظرات گروههای آموزشی و جمع بندی و انعکاس آن به واحدهای آموزشی استان

-ارزشیابی از فعالیت گروههای آموزشی

-شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوط

-بررسی ،مطالعه ، تحقیق و پژوهش به منظور کسب مهارتهای لازم و ارتقاء علمی جهت ارایه ی راهکارهای مناسب در زمینه ی شغل مورد تصدی

-تهیه و تنظیم بخشنامه ها و دستور العمل هایی لازم در زمینه  شغل مورد تصدی وابلاغ به واحدهای ذی ربط و دقت لازم جهت حسن اجرای آنها

-تهیه پیش نویس مکاتبات وگزارش های لازم

-پاسخ گویی مناسب به کلیه تماس های حضوری و غیر حضوری مراجعان در چار چوب وظایف مربوط

-انجام سایر امور ارجاعی در چار چوب پست  مورد تصدی در صورت لزوم

 

 سید فرهید رضایی

  نظرات ()
جدول مواد درسی کلاس ششم ابتدایی نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

 جدول مواد درسی کلاس ششم ابتدایی                 

     مواد درسی         

ساعت در هفته

قرآن   

۳

تعلیمات دینی و اخلاق

۲

زبان و ادبیات فارسی

۵

 مطالعات اجتماعی و آداب زندگی

۳

ریاضیات

۴

 علوم تجربی

۲

هنر

۲

سلامت و تربیت بدنی 

۲

 تفکر و پژوهش

۱

 کار و فناوری     

۱

 

  نظرات ()
برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

صفحه 5

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی بر اساس آموزه های قر آنی

1

برگزاری مسابقه محورهای تلفیقی دروس دوره ابتدایی با پیام های قر آنی

کلیه آموزگاران

مسابقه

یک دوره

ناحیه یک

1/8/91-30/11/92

2

تهیه و ارسال بروشورهای آموزشی با پیامها ومحتوای قر آنی

مدیران/آموزگاران/دانش آموزان

بروشور

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

3

برگزاری نمایشگاههای قرآنی بر اساس پیامها و قصص قر آن

مدارس

نمایشگاه

یک مورد

ناحیه یک

1/8/91-20/2/92

4

برگزاری مسابقه طرح درس نویسی

در خصوص شیوه های صحیح آموزش قرآن

آموزگاران

فراخوان

یک مورد

ناحیه یک

1/8/91-20/12/92

 

  نظرات ()
برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی دوره ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

صفحه 4

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

تحول در فرایند ارزشیابی و همگرایی با محتوا وشیوه های نوین تدریس

1

برگزاری کارگاهها و همایشهای علمی با عنوان ارزشیابی توصیفی و مستمربا حضور اساتید و مدرسان

مدیران /آموزگاران

همایش

به تناسب

ناحیه یک

1/8/91-20/2/92

2

تهیه و ارسال بروشورهای آموزشی در خصوص نهادینه کردن ارزشیابی توصیفی و مستمر

مدیران /آموزگاران

بروشور

به تناسب

ناحیه یک

1/8/91-20/2/92

3

آسیب شناسی و تهیه گزارش مستند از میزان موفقیت حاصل از ارزشیابی توصیفی و ارائه راهکارهای مناسب

مدیران /آموزگاران

گزارش

یک مورد

ناحیه یک

تا20/2/92

4

برگزاری مسابقات علوم آزمایشگاهی دوره ابتدایی

کلیه مدارس ابتدایی

مسابقه علمی و عملی

مراحل چهارگانه

ناحیه یک

20/10/91-20/2/92

 

  نظرات ()
برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

صفحه ۳

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

بازدید هدفمند،

نظارت و راهنمایی

1

بازدید هدفمند از چگونگی فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس ونظارت مستمر اجرای طرح توصیفی ارائه بازخورد مناسب

کلیه مدارس ابتدایی

بازدید

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

2

ارزیابی برنامه عملیاتی سالیانه مدیران و ارسال برنامه های برتر به استان و تقدیر از مدیران فعال در این زمینه

مدیران مدارس شهر و مدیر مستقل روستا

برنامه

یک مورد

ناحیه یک

15/8/91-15/10/92

  نظرات ()
برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه

صفحه۲

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

ارتقاء و کیفیت بخشی مهارتهای حرفه ای و توانمند سازی نیروی انسانی

1

برگزاری همایشهای علمی تخصصی با حضور اساتید ومولفان جهت آشنایی بیشتر معلمان با کتب جدید التالیف دوره ابتدایی

کلیه آموزگاران/گروههای آموزشی

سمینار

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

2

نقد و بررسی کتب و ارائه راهکارهای مناسب

کلیه آموزگاران/گروههای آموزشی

گروهی/فردی

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

3

تحلیل محتوای کتب درسی

کلیه آموزگاران/گروههای آموزشی

گروهی/فردی

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

4

تهیه و ارسال بروشور های آموزشی

در خصوص شیوه های نوین تدریس فعال و مشارکتی

کلیه مدارس ابتدایی

بروشور

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

5

شناسایی و معرفی و تقدیر از معلمان فعال ،خلاق و کار آمد

کلیه آموزگاران

-----

----

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

6

فراخوان تجربیات موفق و خلاقانه آموزگاران در زمینه تدریس ریاضیات

کلیه آموزگاران /مدیران

فراخوان

یک مورد

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

7

اجرای طرحهای ابتکاری مرتبط با تقویت کارآیی معلمان کلاسهای چند پایه

کلیه مدارس چند پایه

برنامه

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

8

فعال سازی شورای معلمان

کلیه مدارس ابتدایی

برنامه

به تناسب

ناحیه یک

در طول سال تحصیلی

9

طراحی مقاله و محتوای علمی

در خصوص معیارهای تدوین برنامه هفتگی مدارس چند پایه

مدارس چند پایه

برنامه

به تناسب

ناحیه یک

سه ماهه اول سال تحصیلی

  نظرات ()
برنامه عملیاتی سالانه گروه آموزشی ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه1 ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ۸ امرداد ،۱۳٩۱

بسمه تعالی

 

صفحه ۱

برنامه

ردیف

فعالیت

مخاطب

نوع فعالیت

تعداد

گستره فعالیت

زمان اجرا

توسعه و بهره گیری از فن آوری های نوپدید ارتباطی واطلاعاتی و ابتکارات و خلاقیت

1

ارتقاء و بروز رسانی وبلاگ گروه های آموزشی و مدارس

مدیران /کارشناسان

وبلاگ نویسی

مگابایت

ناحیه یک

1/7/91-30/3/92

2

برگزاری مسابقه طرح درس نویسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات

کلیه آموزگاران

مسابقه

یک دوره

ناحیه یک

1/10/91-1/12/92

3

برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی با موضوعات علمی و تخصصی

مدیران /معلمان

مسابقه

یک دوره

ناحیه یک

1/9/91-20/12/92

4

ساماندهی وسایل و تجهیزات آموزشی

کلیه مدارس

----

----

ناحیه یک

1/8/91-30/11/92

5

برگزاری کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی با همکاری فن آوری اطلاعات

مدیران/کارشناسان

کارگاه آموزشی

یک دوره

ناحیه یک

1/8/91-20/12/92

6

شناسایی مدارس مستعد جهت توسعه کلاسهای هوشمند

مدارس ابتدایی سطح شهر /روستا

بازدید

--

ناحیه یک

1/8/91-20/2/92

 

  نظرات ()
مطالب اخیر دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳٩٢ برگزاری جشنواره علوم پایه پنجم و ریاضی پایه ششم برگزاری مرحله ی استانی جشنواره ی جابر بن حیان برگزاری دوره های آموزشی برگزاری کارگاه اموزشی ازمون های عملکردی سوالات متداول کتاب دوم فرایند های یاد دهی - یادگیری( سناریو نویسی) جشنواره جابربن حیان اولین جلسه کمیته جشنواره جابربن حیان مرحله منطقه ای چگونه غلط های املایی دانش آموزان را کاهش دهیم؟
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من   ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب