تکنولوژی آموزشی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ تکنولوژی آموزشی
آرشیو وبلاگ
      کارشناسی آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه ()
تقویم اجرایی سالانه آموزش ابتدایی (سال تحصیلی 91-90) نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ٢٢ آبان ،۱۳٩٠

تقویم اجرایی سالانه آموزش ابتدایی (سال تحصیلی 91-90)

 1. اجرای طرح کرامت
 2. اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف
 3. اجرای پیش دبستانی یک ماهه قبل از شروع سال تحصیلی
 4. ارتقاء کیفیت آموزش
 5. ساماندهی فضاهای آموزشی (نیمه دوم سال)
 6. عقد تفاهم نامه ساماندهی نیروها (نیمه دوم سال)
 7. ساماندهی نیروها (نیمه دوم سال)
 8. تشکیل جلسات مدیران
 9. تشکیل کارگاه های ارزشیابی توصیفی
 10. گروه بندی مدیران
 11. تشکیل جلسات سرگروه های مدیران
 12. طرح ارتقاء قرآن سوم
 13. طرح یک روز برای فردا
 14. جشن شکوفه ها
 15. جشن عاطفه ها
 16. جشن روز جهانی کودک
 17. جشن آغازین قرآن
 18. جشن تکلیف
 19. جشن الفبا
 20. جشن پایان دوره آمادگی
 21. جشنواره الگوهای برتر تدریس
 22. تغذیه سالم
 23. کارگاه های مدیران
 24. ساماندهی فضاهای آموزشی برای اجرای طرح 6-3-3 برای سال آتی
 25. ثبت نام اینترنتی دانش آموزان
 26. پروژه مهر
 27. جشن قرآن سوم

تقویم اجرایی سالانه آموزش ابتدایی (سال تحصیلی 91-90)

  نظرات ()
تقویم اجرایی سالانه آموزش ابتدایی (سال تحصیلی 91-90) نویسنده: تکنولوژی آموزشی - یکشنبه ٢٢ آبان ،۱۳٩٠

تقویم
اجرایی سالانه آموزش ابتدایی (سال تحصیلی 91-90)


 1. اجرای طرح کرامت

 2. اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف

 3. اجرای پیش دبستانی یک ماهه قبل
  از شروع سال تحصیلی

 4. ارتقاء کیفیت آموزش

 5. ساماندهی فضاهای آموزشی (نیمه
  دوم سال)

 6. عقد تفاهم نامه ساماندهی نیروها
  (نیمه دوم سال)

 7. ساماندهی نیروها (نیمه دوم سال)

 8. تشکیل جلسات مدیران

 9. تشکیل کارگاه های ارزشیابی
  توصیفی
 10. گروه
  بندی مدیران
 11. تشکیل
  جلسات سرگروه های مدیران
 12. طرح
  ارتقاء قرآن سوم
 13. طرح
  یک روز برای فردا
 14. جشن
  شکوفه ها
 15. جشن
  عاطفه ها
 16. جشن
  روز جهانی کودک
 17. جشن
  آغازین قرآن
 18. جشن
  تکلیف
 19. جشن
  الفبا
 20. جشن
  پایان دوره آمادگی
 21. جشنواره
  الگوهای برتر تدریس
 22. تغذیه
  سالم
 23. کارگاه
  های مدیران
 24. ساماندهی
  فضاهای آموزشی برای اجرای طرح 6-3-3 برای سال آتی
 25. ثبت
  نام اینترنتی دانش آموزان
 26. پروژه
  مهر
 27. جشن
  قرآن سوم
  نظرات ()
اهم انتظارات معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه از مدیران درسال تحصیلی 91-90 نویسنده: تکنولوژی آموزشی - شنبه ٢۱ آبان ،۱۳٩٠

اهم انتظارات معاونت آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه از مدیران درسال تحصیلی 91-90

1 - نظارت بر عملکردهمکاران و بهبود کیفیت آموزش علوم پایه

 • برنامه ریزی جهت ارتقاء آموزش کتاب های فارسی جدیدالتألیف پایه اول تا چهارم، قرآن پایه سوم و چهارم، علوم و ریاضی پایه چهارم و پنجم
 • نظارت بر استفاده از رسانه های آموزشی
 • نظارت بر استفاده از کتابخانه مدرسه
 • نحوه ارتباط انسانی و پدرانه با دانش آموزان و جلوگیری جدی از تنبیه بدنی آنان
 • توجه به دانش آموزان با نیاز ویژه
 • تنوع بخشیدن به روشهای نوین تدریس
 • مشارکت و ارتباط با والدین جهت بهبود فرایند یاددهی و یادگیری
 • استفاده بهینه از دفاتر شاخص

2 - نظارت بر حسن اجرای ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان:

 • توجه به کیفیت آزمون ها در رعایت حیطه های مختلف شناختی، عاطفی و روانی - حرکتی
 • رعایت بودجه بندی مناسب در طراحی سؤالات
 • دقت درکیفیت برگزاری آزمون های مستمر
 • توجه به دادن فرصت پاسخ گویی به دانش آموزان در ارزشیابی های مستمر
 • ارائه فعالیت عملی و پژوهشی به عنوان ارزشیابی مستمر
 • داشتن پوشه فعالیتهای مستمر جهت نمرات مستمر سالانه (کمی)
 • داشتن پوشه کار جهت نگهداری فعالیت های مستمر ماهانه و سالانه (کیفی-توصیفی)
 • توجه به ارزشیابی توصیفی 
 • برنامه ریزی مطلوب برای اجرای طرح قرآن پایه سوم و چهارم

3 - برگزاری مطلوب فعالیتهای فوق برنامه آموزشی و پرورشی

 • ارتقاء کیفیت و تنوع و استفاده از اکثریت دانش آموزان در مراسم آغازین
 • برنامه ریزی برای افزایش گردش های علمی
 • برنامه ریزی جهت کیفیت بخشی به مدیریت زنگ تفریح
 • برنامه ریزی جهت برگزاری مطلوب و دلنشین نماز جماعت در مدرسه و تزیین نمازخانه بطوری که فضای معنوی و زیبایی ایجاد شود

4 - تدوین برنامه سالانه و هفتگی مدرسه با مشارکت کارکنان مدرسه، اولیاء
و دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی

 • برنامه ریزی جهت توسعه ی کتابخانه دبستان
 • برنامه ریزی جهت توسعه استفاده از رسانه ها و وسایل کمک آموزشی
 • داشتن طرح بازدید از کلاس ها و کنترل کیفیت فرایند تدریس در کلاس
 • برنامه ریزی برای تشویق همکاران تلاشگر
 • برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت شورای آموزگاران
 • برنامه ریزی جهت کاهش تعداد مردودین و شناسایی علل آن در سال گذشته
 • برنامه ریزی برای استقبال آموزگاران به مطالعه بیشتر

5 - پیگیری پیشرفت امور تحصیلی، تربیتی و انضباطی دانش آموزان در
طول سال تحصیلی

 • برنامه ریزی درسی برای دانش آموزانی که نیاز به یادگیری بیشتری دارند
 • برنامه ریزی و شناسایی دانش آموزان با رفتارهای ناهنجار
 • برنامه ریزی و شناسایی دانش آموزان با دارای اختلالات یادگ ومعرفی به مرکز اختلالات یادگیری

6- برنامه سالانه مالی دبستان

 • جلوگیری از انباشت سرمایه در حساب بانکی و هزینه نمودن آن در جهت امور مختلف دبستان
 • اولویت دادن به آموزش در هزینه ها
 • مشارکت اولیاء در تأمین مخارج آموزشگاه

7- ارتقاء سطح بهداشت، سلامت و ایمنی محیط مدرسه

 • اهمیت به آراستگی و نظافت محیط ودفتردبستان، پوشش همکاران و دانش آموزان
 • نظارت در نظافت سرویس های بهداشتی
 • توسعه و بهسازی فضای سبز دبستان
 • آراسته، شایسته، مرتب و منضبط بودن تجهیزات دفتر
 • آموزش دانش آموزان در رعایت نظافت محیط دبستان، بدن و لباسهای شخصی خود
 • برطرف نمودن موانع خطرزای آموزشگاه
 • آموزش دانش آموزان در خصوص بیماری ها جهت پیشگیری از آن

8 – ارتقاء سطح علمی و درصد قبولی دانش آموزان وجلوگیری از ترک
تحصیلی

 • بررسی و تجزیه و تحلیل امتحانات هر نوبت و شناسایی نقاط ضعف و تلاش در جهت رفع آنها با
  همکاری و هماهنگی معلمین به نحوی که آثار پیشرفت کاملاً مشهود باشد.
 • برنامه ریزی جهت کاهش تعداد مردودین و شناسایی علل آن در سال گذشته
 • رعایت بودجه بندی مناسب در طراحی سئوالات
 • دقت درکیفیت برگزاری آزمون های مستمر
 • برنامه ریزی جهت جلوگیری از ترک تحصیلی و جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل

9 - تشکیل به موقع شوراهای مختلف        

 • تشکیل (شورای مدرسه – معلمان – انجمن اولیا و مربیان – دانش آموزی) و برنامه ریزی جهت علمی
  برگزار کردن شورای معلمان و ارسال گزارشات به اداره
 • تشویق والدین و دانش آموزان در همراهی مدیر برای تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش

10 - پایبندی به ارزش های دینی، انضباط اداری در محیط کار

 • در فرآیند مدیریت مفهومی به نام خود تربیتی یا خود سازی وجود دارد. برای دستیبابی به این مفهوم مهارت هایی مثل مدیریت بر خود و مدیریت تعارض لازم است تا از این طریق شخص بتواند بر خود و دیگران مدیریت کند. بنابراین حضور به موقع و شاداب در آموزشگاه بر نحوه عملکرد همکاران تاثیر مستقیم خواهد داشت.

سال تحصیلی 1391-1390

معاونت آموزش ابتدایی ناحیه
یک ارومیه

  نظرات ()
ریز برنامه مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی آموزگاران پایه اول با حضور مؤلفین کتب در نویسنده: تکنولوژی آموزشی - سه‌شنبه ۱٠ آبان ،۱۳٩٠

روز پنجشنبه 12 آبان سال 1390   

ساعت 9الی10 صبح  

سالن فرهنگ دبستان نیلوفر

روز جمعه  13
  آبان سال 1390      

ساعت 8الی9 صبح  

سالن فرهنگ دبستان نیلوفر

 

ردیف

عنوان

مدت

1

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

5دقیقه

2

پخش سرود ملی

5دقیقه

3

خیر مقدم گویی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک

7دقیقه

4

سخنرانی مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان
  غربی

13دقیقه

5

تشریح درس ملی یکی از مؤلفین کتب درسی

30دقیقه

6

استراحت و پذیرایی سازماندهی کارگاه ها

30دقیقه

7

شروع کارگاه  

طبق برنامه

  نظرات ()
جلسه ی مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - دوشنبه ٩ آبان ،۱۳٩٠

   امروز(دوشنبه 9 مهر) جلسه ی مدیران مدارس ابتدایی با حضور خانم حسین پور (معاون آموزش ابتدایی اداره کل)، آقای اسدی (کارشناس  مسئول آموزش ابتدایی اداره کل)، آقای جنگی (مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک)، خانم وجدانی (معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک)، آقای خضرلو (کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه یک) و آقای رضایی (کارشناس آموزش ابتدایی ناحیه یک) با شرکت کلیه مدیران مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی درسالن نیلوفر رأس ساعت 10صبح تشکیل گردید.

  نظرات ()
کارگاه آموزشی آموزگاران دوره ابتدایی نویسنده: تکنولوژی آموزشی - چهارشنبه ٤ آبان ،۱۳٩٠

"مراسم افتتاحیه اولین کارگاه آموزشی آموزگاران دوره ابتدایی با حضور مؤلفین کتب درسی جدیدالتألیف"

     این مراسم با  حضور مؤلفین کتب  درسی جدیدالتألیف مقطع ابتدایی و با شرکت بیش از 400 نفر از معلمان پایه اول  مناطق شش گانه شهرستان ارومیه در محل سال نیلوفر رأس ساعت 14 روز پنجشنبه 12آبان 90 آغاز و با برپایی کارگاه های آموزشی در روز جمعه 13آبان به کار خود ادامه خواهد داد....

   جزئیات و اهداف این همایش متعاقباً به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رسید.

 

  نظرات ()
معرفی کادر اداری آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - چهارشنبه ٤ آبان ،۱۳٩٠
 1. خانم فائزه وجدانی         معاوننت محترم آموزش ابتدایی ناحیه یک ارومیه
 2. بهروز خضرلو                  کارشناس مسئول آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
 3. عسگر ابراهیم نژاد         کارشناس آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
 4. سجاد نعنایی                 کارشناس آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
 5. سیدفرهید رضائی          کارشناس آموزش ابتدایی و پیش دبستانی
  نظرات ()
معاونت آموزش ابتدایی و پیش دبستانی آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - چهارشنبه ٤ آبان ،۱۳٩٠

  نظرات ()
آغاز بکار وبلاگ کارشناسی آموزش ابتدایی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه نویسنده: تکنولوژی آموزشی - دوشنبه ٢ آبان ،۱۳٩٠

آغاز بکار وبلاگ کارشناسی آموزش ابتدایی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

  نظرات ()
به پرشین بلاگ خوش آمدید نویسنده: پرشین بلاگ - دوشنبه ٢ آبان ،۱۳٩٠
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
  نظرات ()
مطالب اخیر دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳٩٢ برگزاری جشنواره علوم پایه پنجم و ریاضی پایه ششم برگزاری مرحله ی استانی جشنواره ی جابر بن حیان برگزاری دوره های آموزشی برگزاری کارگاه اموزشی ازمون های عملکردی سوالات متداول کتاب دوم فرایند های یاد دهی - یادگیری( سناریو نویسی) جشنواره جابربن حیان اولین جلسه کمیته جشنواره جابربن حیان مرحله منطقه ای چگونه غلط های املایی دانش آموزان را کاهش دهیم؟
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من   ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب